24. 1. 2020  8:43 Timotej
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Autor: Ing. arch. Branislav Baník
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Abstrakt:Zadaním diplomovej práce pre rok 2014 bolo riešenie územia muchovho námestia v Petržalke, s následným rozpracovaním výkresovej dokumentácie vo forme architektonickej štúdie na vybraný typologický druh mestského kongresového hotela. Určená lokalita pre projekt vyžadovala podrobnú analýzu územia z ktorej vyplynuli mnohé faktory, ktoré následne boli aplikované pri samotnom návrhu. Urbanizmus lokality a charakter dispozičného riešenie zadanej témy sa zobrazil na hmotovom tvarovaní objektu a jeho umiestnení v zadanej lokalite. Pri analýzach sa zobrazili problémy územia, ktoré bolo taktiež treba zahrnúť do návrhu, pre dosiahnutie komplexnosti projektu. Výsledkom celej práce bolo umiestnenie prevádzky hotela v danej lokalite s maximálným využitím všetkých atribút územia a zároveň doplnenie funkčných možností danej zóny, čím sa vytvoril nový ucelený obraz. Celkovou myšlienkou návrhu bolo zabezpečenie hármónie a funkčnosti vo všetkých stupňoch navrhovania, pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Celkový výstup projektu tvorí grafická časť, textová časť a samotný model.
Klíčová slova:kongres, mosca, hotel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně