Feb 21, 2020   5:07 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Revitalisation of the former hospital, Šaľa
Written by (author): Ing. arch. Boris Kudrna
Department: Faculty of Architecture
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Opponent:Ing. arch. Imrich Pleidel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia súboru bývalej nemocnice, Šaľa
Summary:Predmetom riešenia diplomovej práce je navrhnúť riešenie revitalizácie opusteného typizovaného objektu bývalej nemocnice v centrálnej mestskej zóne mesta Šaľa. Keďže v súčastnosti je budova nevyužívaná a chátra potrebuje svieži impulz pre opätovné oživenie. Jej nová funkčná náplň bude rôznorodá a zodpovedajúca nielen polohe v meste, ale aj atraktívnemu priľahlému parkovému prostrediu. Ťažiskom bude nielen obnova chátrajúcej stavebnej podstaty, ale najmä architektonická konfrontácia znakov súčasnej architektúry a charakteru architektúry 60.tych - 70.tych rokov minulého storočia. V komplexnom architektonickom riešení som sa snažil zachovať typický charakteristický znak fasády, ktorým je priznaný nosný železobetónový skelet. Pôvodnú architektúru dopĺňam o telocvičňu situovanú v podzemí na streche, ktorej vznikne zelený parčík. Jednotlivé funkcie sa budú navzájom dopĺňať a prostredníctvom služieb, ktoré budú ponukať vytvoria jeden kompaktný celok umiestnený v bohatej jestvujúcej zeleni historického parku.
Key words:nemocnica, revitalizácia, konfrontácia, podstata

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited