Feb 19, 2020   10:52 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional complex with the railway station Bratislava Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Lukáš Maršalka
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Opponent:Ing. arch. Michal Burák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný komplex so železničnou zástavkou Bratislava Petržalka
Summary:Diplomová práca rozoberá problematiku a architektonické riešenie preklenutia Einsteinovej ulice a vyriešenie budúceho tažiskového uzla Petržalky pri Muchovom námestí. Navrhovaný objekt zahrna funkciu železnicnej a elektrickovej zastávky a pridanú funkciu galérie a divadelnej sály. Pridaná funkcia je reakcia na absenciu kultúry v Petržalke. Organické riešenie hmoty tvorí kontrast k typickej zástavbe petržalky. Forma sa prispôsobuje peším tahom celým svojím objemom a tak tvorí aj istú obdobu lávky.
Key words:oceľ, betón, architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited