Oct 19, 2020   6:20 p.m. Kristián
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The use of risk management on the optimalizing spare parts inventory
Written by (author):
Ing. Martin Kubala
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Juraj Úradníček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie manažérstva rizika pri optimalizácii zásob náhradných dielov
Summary:
Predmetom diplomovej práce "Využitie manažérstva rizika pri optimalizácií zásob náhradných dielov" je teoretické spracovanie riadenia zásob údržby v podnikoch, charakteristika manažérstva rizika a jeho metód a praktické spracovanie zvolenej metódy vo vybranom podniku. Práca je rozčlenená na šesť kapitol, tri kapitoly sú zamerané teoreticky a štyri kapitoly prakticky. Teoretická časť charakterizuje základné definície o členení zásob v údržbe v podnikoch, poskytuje stručný prehľad o riadení zásob, a využití manažérstva rizika a jeho metód pri optimalizácií zásob v podnikoch. Každá metóda je podrobne rozpísaná v poslednej kapitole teoretickej časti. V praktickej časti je obsiahnutá charakteristika organizácie, analýza súčasného stavu jednotlivých časti podniku, a samotná aplikácia zvolenej metódy manažérstva rizika FMEA na uskutočnenie optimalizácie náhradných dielov vo vybranom podniku. V praktickej časti je aj vyjadrený návrh na optimalizáciu zásob pre vybraný podnik.
Key words:kritickosť, zásoba, manažérstvo rizika, sklad, optimalizácia, riziko, analýza súčasného stavu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited