Feb 19, 2020   10:23 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Library- Letenské sady, Praha - interior
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Kňažeková
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Uličný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Objekt knižnice - Letenské sady, Praha - interiér
Summary:Nový objekt sa nachádza v Prahe na území Letenských Sadov. Výber pozemku ostáva na začiatku tohoto parku, čím nenarúša krajinný ráz miesta a zároveň zaručuje pohodlný prístup návštevníkom aj automobilovou dopravou, pre ktorú bolo navrhnuté nové polozapustené podzemné parkovisko. Cieľom návrhu bolo ešte viac podporiť funkčné využitie územia, ktoré kultúrne ožíva hlavne počas letných mesiacov. Novonavrhnutý objekt by mal poskytovať kultúrne vyžitie návštevníkovi počas celého roka, ako aj sebaprezetnáciu umelcov rôzneho zamerania. Kultúrne centrum koncentruje priestory multifunkčnej kinosály, knižnice, súkromnej občianskej vybavenosti a výstavných priestorov do kompaktnej hmoty. Objekt sa snaží rešpektovať charakter miesta a využiť jeho potenciál. Hmota rešpektuje tvar pozemku a vychádza z idey otvárajúcej sa knihy smerom k nábrežiu Vltavy a Starého mesta. Objekt, vzhľadom k existujúcej situácii využívania Letenských sadov, je zameraný na hudbu, film a divadlo.
Key words:Letenské sady, kultúrne centrum, knižnica, hudba, film

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited