Feb 19, 2020   10:24 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Metropolitan Library - Safarikovo square, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Michal Pršo
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jozef Koštiaľ
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metropolitná knižnica Šafárikovo námestie, Bratislava
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh významnej mestskej knižnice na významnom mieste v rámci Bratislavy, v blízkosti centra a v nadväznosti na rieku Dunaj a významné okolité budovy, ako Univerzita Komenského, Galéria Umelka, Slovenské národné divadlo a mnohé iné. V súčasnosti sa na pozemku nachádza parkovacia plocha, ktorá je len provizórium na tak dôležitom a exponovanom mieste. Objekt knižnice je jednoduchého geometrického kompaktného tvaru, pretože sa snaží doplniť okolitú blokovú štruktúru a zachovať kontinuitu ulice ako základného mestotvorného elementu. Ťažiskom knižnice by malo byť vnútorné zastrešené átrium, ktoré, v ktorom podľa vzoru starobylých knižníc bude študovňa. Ďalším významným prvkom budovy je fasáda, ktorá zhmotňuje ideu knihy cez podobu protislnečných lamiel, ktoré parafrázujú listy kníh, za ktorými sa mihá iný svet, imaginatívny, neskutočný. Budova, okrem funkcie knižnice poskytuje aj doplnkové funkcie, ako kaviareň, obchodné prevádzky, sály a samozrejme prístup k najmodernejšej médiám a najnovším informáciám. Budova tak spája tradičné s novým - knižnicu s jej úžasnou atmosférou a vôňou kníh s mediatékou tretieho tisícročia, ktorá je miestom poskytovania informácii najrôznejšieho druhu.
Key words:šafárikovo námestie, blokový charakter, átrium, lamely, knižnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited