Feb 19, 2020   12:08 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Welding of high-strength steels using a laser beam
Written by (author): Ing. Matej Federič
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Zita Iždinská, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zváranie vysokopevných ocelí pomocou laserového lúča
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je zhodnotenie používania vysokopevných ocelí v automobilovom priemysle a poukázanie na najvhodnejšie a najefektívnejšie technológie zvárania. Úvod práce tvorí charakteristika jednotlivých typov ocelí využívaných v automobilom priemysle. Obsahom druhej časti sú možnosti zvárania týchto ocelí a záver práce je zameraný na technológiu zvárania laserovým lúčom ako najvhodnejšiu technológiu zvárania.
Key words:vysokopevné ocele, zvariteľnosť, zváranie laserovým lúčom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited