28. 1. 2020  22:57 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
Autor: Ing. Erik Polák
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Oponent:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
Abstrakt:Práca je zameraná na vplyv tepelného toku na čas do zapálenia lignocelulózových materiálov. Teoretická časť sa zaoberá samotným procesom horenia materiálov na báze dreva, vlastnosťami týchto materiálov a sledovaniu vplyvu tepelného toku na iniciáciu plameňového horenia. V experimentálnej časti je prevádzané meranie na kónickom kalorimetri a sledovanie priebehu rýchlosti uvoľňovania tepla od začiatku pôsobenia iniciačného zdroja až po dohorenie skúšaných materiálov. Následne sa porovnávajú kritériá zápalnosti pre všetky skúšané materiály pri rôznych tepelných tokoch.
Klíčová slova:lignocelulózne materiály, iniciačný zdroj, kónický kalorimeter, tepelný tok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně