25. 1. 2020  19:25 Gejza
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
Autor: Ing. Erik Polák
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Oponent:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
Abstrakt:Práca je zameraná na vplyv tepelného toku na čas do zapálenia lignocelulózových materiálov. Teoretická časť sa zaoberá samotným procesom horenia materiálov na báze dreva, vlastnosťami týchto materiálov a sledovaniu vplyvu tepelného toku na iniciáciu plameňového horenia. V experimentálnej časti je prevádzané meranie na kónickom kalorimetri a sledovanie priebehu rýchlosti uvoľňovania tepla od začiatku pôsobenia iniciačného zdroja až po dohorenie skúšaných materiálov. Následne sa porovnávajú kritériá zápalnosti pre všetky skúšané materiály pri rôznych tepelných tokoch.
Kľúčové slová:lignocelulózne materiály, iniciačný zdroj, kónický kalorimeter, tepelný tok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene