Mar 29, 2020   3:04 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve the communication of project management in company SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY Inc., Komárno
Written by (author): Ing. Tibor Répási
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Opponent:Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zlepšenie komunikácie pri riadení projektov v spoločnosti SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s., Komárno
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenie pre zlepšenie komunikácie pri riadení projektov v spoločnosti SAM -- Shipbuilding and Machinery a.s., Komárno. Pre dosiahnutie cieľa bolo potrebné rozdeliť prácu na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bakalárskej práce sa zameriava na oboznámenie základov riadenia projektov a komunikácii pri riadení projektov. Praktická časť práce je zameraná na analýzu súčasného stavu využívania komunikácie pri riadení projektov v spoločnosti SAM -- Shipbuilding and Machinery a.s., Komárno. Na základe získaných informácií z osobného rozhovoru s vedúcimi zamestnancami a poskytnutých interných dokumentácií sme získali podklady pre návrh opatrení pre zlepšenie komunikácie pri riadení projektov v spoločnosti SAM -- Shipbuilding and Machinery a.s., Komárno ktoré sme následne vyhodnotili z hľadiska finančných a časových nákladov a prínosov pre spoločnosť.
Key words:komunikácia, projekt, projektová komunikácia, riadenie projektov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited