Oct 14, 2019   12:54 p.m. Boris
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to stabilization of employees in the company .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.
Written by (author): Ing. Filip Pediač
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Summary:PEDIAČ, Filip: Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.[Bakalárska práca] Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúci záverečnej práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. MTF STU, Trnava,2016. 54 s. Kľúčové slová: zamestnanci, fluktuácia, stabilizácia Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá činnosťami personálnej práce, fluktuáciou a procesom stabilizácie zamestnancov. Druhá kapitola obsahuje stručný opis firmy a analýzu súčasného stavu spolu s vyhodnotením. Tretia kapitola zahŕňa konkrétne návrhové opatrenia na zvýšenie stabilizácie zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhovaných opatrení.
Key words:fluktuácia, zamestnanci, stabilizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited