Apr 7, 2020   1:49 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Library of logical moduls for Simulink
Written by (author): Bc. Iveta Minarčíková
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Knižnica logických modulov pre Simulink
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť knižnicu logických modulov pre Simulink a riešených príkladov. Knižnica bude slúžiť ako učebná pomôcka pre predmet Technické prostriedky automatizovaného riadenia. V prvej časti práce sa zaoberám analýzou súčasného stavu, opisujem hlavné prínosy práce a katalóg používateľských požiadaviek. V ďalšej časti sa nachádza opis logických funkcií. V poslednej časti práce opisujem ako som vytvorila a testovala funkčnosť jednotlivých logických funkcií v Simulinku, ako aj príklady s riešeniami.
Key words:knižnica, logické funkcie, Simulink

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited