Aug 15, 2020   4:14 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation of User Experience by Eye Tracking and Emotion Analysis
Written by (author):
Ing. Mária Dragúňová
Department:
Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vyhodnocovanie používateľského zážitku analýzou pohľadu a emócií
Summary:
Vyhodnotenie používateľského zážitku znamená podrobnú analýzu všetkých jeho jednotlivých aspektov. Keďže každý z týchto aspektov pri vyhodnotení používateľského zážitku vyžaduje osobitú pozornosť, je pomerne náročné vyhodnotiť všetky spoločne. V našej práci sa preto zameriavame len na aspekt nájditeľnosti cieľového elementu na webovej stránke, ktorého meranie je bežnou súčasťou používateľských štúdií. Nové technológie nám na analýzu ponúkajú rôzne metódy, medzi ktoré patrí aj analýza emócií a sledovanie pohľadu. Vzhľadom na naše zameranie na nájditeľnosť, využívame na meranie nájditeľnosti počet fixácií zo sledovača pohľadu ako alternatívu k reakčnému času. Ľudia sú však rôzni, a preto sa namerané hodnoty líšia. Našu prácu zakladáme práve na rôznorodosti ľudských schopností vo vizuálnom hľadaní cieľových elementov. Navrhli sme metódu, ktorej základom je vytvorenie ohodnotenia schopnosti vizuálneho hľadania participanta pomocou kalibračnej sady testov a zohľadnenie tohto ohodnotenia pri vyhodnotení nameraných metrík tohto participanta v používateľskej štúdii zameranej na nájditeľnosť. Ak budú schopnosti vizuálneho hľadania participanta vyhodnotené ako slabé, jeho horší výsledok v nameraných metrikách používateľskej štúdie nemusí bezprostredne indikovať chybu v používateľskom rozhraní, ale len jeho slabšie schopnosti vizuálneho hľadania. Na overenie nášho návrhu sme zrealizovali kvantitatívny experiment, z ktorého sme získali dáta až od 45 participantov. Správnosť a presnosť nášho ohodnotenia vizuálneho hľadania overujeme sledovaním závislosti medzi nami vytvorenom ohodnotení schopností vizuálneho hľadania participantov v experimente a ich výsledkami v úlohách na nájdenie elementov na webových stránkach.
Key words:
používateľský zážitok, vizuálne hľadanie, nájditeľnosť, sledovač pohľadu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited