May 31, 2020   4:34 p.m. Petronela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential House
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom predloženej bakalárskej práce je vyhotovenie realizačného projektu bytového domu. Jeho koncept vychádza z návrhu ateliérových tvorieb, kde bol riešený z hľadiska architektonickej štúdie. Bakalárska práca pozostáva z technickej správy, príloh s jednotlivými posudkami a výpismi prvkov a z výkresovej dokumentácie, v ktorej je spracovaný celý projekt bytového domu. Bytový dom je navrhnutý v mestskej časti Chrenová v Nitre. V bytovom dome je celkovo navrhnutých trinásť bytových jednotiek a tri polyfunkcie.
Key words:
bytový dom, realizačný projekt, technická správa, Nitra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited