Feb 28, 2020   8:14 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Library
Written by (author): Ing. Peter Balušík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Opponent:Ing. Peter Malych, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Knižnica
Summary:BALUŠÍK, Peter: Knižnica [diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Bratislava : STU Svf, 2015. 69 s. Cieľom diplomovej práce je návrh univerzitnej knižnice, ktorá by spĺňala všetky požiadavky študentov na odborné pracovisko a zároveň bude slúžiť aj ako oddychová zóna. Knižnica je riešená tak aby architektonicky zaujala, ale nenarúšala okolité prostredie. Pri návrhu sú použité moderné materiály a technológie. Celý objekt je bezbariérový. Knižnica je riešená ako 6 podlažná budova, s jedným podzemným podlažím a piatimi nadzemnými. Posledné nadzemné podlažie ustupuje a vytvára terasu s extenzívnou zeleňou. V podzemnom podlaží sa nachádzajú špeciálne archívy a technické miestnosti, ako kotolňa a strojovňa vzduchotechniky. Na prvom nadzemnom sú kancelárie a prednáškové miestnosti pre verejnosť. Takisto tu nájdeme prevádzku plotrovacieho strediska a kaviareň s vonkajšou terasou. Na ďalších podlažiach sú situované miestnosti s knihami, počítačové miestnosti a študovne. Nosná konštrukcia knižnice je navrhnutá ako monolitický železobetónový systém, s nosnými stenami a stĺpmi. Základová konštrukcie je riešená ako základová železobetónová doska. Horizontálne nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými monolitickými stropmi. Strecha objektu je plochá s extenzívnou zeleňou.
Key words:prevetrávaná fasáda, knižnica, bezbariérový objekt, zelená strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited