Feb 25, 2020   8:05 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Museum
Written by (author): Ing. Peter Baláži
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Opponent:Ing. Peter Malych, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Múzeum
Summary:Bc. BALÁŽI, Peter : Múzeum (diplomová práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Bratislava: STU Svf,2015. 41 s. a 48 s. príloh. Názov mojej diplomovej práce je Múzeum. Túto tému diplomovej práce som si vybral z dôvodu môjho skutočného záujmu o kultúru a históriu. Múzeum sa bude nachádzať na mieste bývalého štadiónu FC Artmedia Petržalka. Tento štadión bol asanovaný a na jeho mieste ostala voľná plocha. Výhodou tejto parcely je, že sa nachádza v príjemnom prostredí pri Sade Janka Kráľa. Inšpiráciou pre moje múzeum bolo Museum of Islamic art. Múzeum má 1 podzemné podlažie a 3 nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádzajú kotolne vykurovania, vzduchotechniky, sklady pre exponáty a miestnosti pre údržbárov a pracovníkov. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory, kaviareň, šatne, miestnosti pre zamestnancov, kancelárie, sociálne zariadenia, auditórium, obchod so suvenírmi a samotné výstavné priestory. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú miestnosti pre zamestnancov, sociálne zariadenia a výstavné priestory. Na 3 nadzemnom podlaží sa nachádzajú sociálne priestory a výstavné priestory. Múzeum bude založené na základovej doske a spolu zo suterénnymi stenami bude tvoriť železobetónovú vaňu. Celý objekt je z monolitickej železobetónovej konštrukcie. Nosný systém je kombinovaný. Prevláda stenový obojsmerný systém. Stĺpy podopierajú jednotlivé stropné dosky v interiérovom átriu. Stropy sú z jednostranne vystužených dosiek a z obojstranne odľahčených stropov Bubbledeck. Strešná konštrukcia je jednoplášťová plochá strecha s vegetačným súvrstím. Na pochôdznych strechách sa nachádza extenzívna zeleň a na nepochôdznych strechách sa nachádza intenzívna zeleň. Múzeum je v strednej interiérovej časti presvetlené átriom, ktoré prechádza cez všetky 3 nadzemné podlažia a je ukončené presklenou kupolou. K osvetleniu napomáha aj presklený poloblúk nachádzajúci sa na západnej strane múzea, taktiež prechádzajúci cez všetky 3 podlažia a ukončený ihlanovou konštrukciou na streche.
Key words:Kamenný obklad, Múzeum, Vegetačné súvrstie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited