Apr 4, 2020   11:49 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Thesis to design a recreational and sitting pool in the area of the thermal pool of Patince.
Written by (author): Ing. István Vilimek
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Žurkin
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh rekreačného a sedacieho bazénu v areáli termálneho kúpaliska Patince
Summary:Cieľom mojej práci bolo navrhnúť rekreačný a sedací bazén v areáli termálneho kúpaliska Patince. V prvom rade som zadefinoval čím sa zaoberajú vedy balneológia a balneotechnika. Kým balneológia sa zaoberá liečebným kúpeľníctvom, balneotechnika už skúma a zaisťuje technické zariadenia pre realizácie balneoterapeutických procedúr. V práci sú rozpísané aj druhy bazénov a ich úlohu v každodennom živote. Na úpravu a výmenu vody v rekreačnom bazéne som navrhol samostatnú úpravňu vody s vlastným chemickým hospodárstvom. Voda bude recirkulovaná cez úpravňu vody, ktorej strojovňa je umiestnená v samostatnom podzemnom objekte vedľa bazéna. Sedací bazén som navrhol ako kľudový bazén, bez možnosti plávania , s kapacitou 35 miest. Voda bude recirkulovaná cez úpravňu vody, ktorej strojovňa je umiestnená v suteréne objektu Wellness.
Key words:Balneológia, Baltechnika, kúpeľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited