Feb 25, 2020   7:29 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The swimming pool center
Written by (author): Ing. Jakub Čurpek, PhD.
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Opponent:Ing. Peter Malych, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Plaváreň
Summary:Špecifikáciou diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni projektu pre realizáciu novostavby plavárne. Práca nadväzuje na diplomový seminár v rámci ktorého bola vypracovaná architektonická štúdia objektu. Samotný objekt plavárne je situovaný v severnej časti katastrálneho územia Stropkov pri hlavnom výjazde z mesta. Stavebný pozemok sa nachádza na rovinatom teréne, ktorý je nezastavaný a nevyužíva sa na žiadne účely. Okolitá zástavba je tvorená bytovými a rodinnými domami. Architektonický výraz plavárne je riešený tak aby pripomínal tvar vlny, čo je dosiahnuté zakrivenou strechou nad plaveckým bazénom a riešeným jednotlivých dielcov transparentnej fasády po obvode bazénovej haly. Vegetačná strecha je navrhnutá nad celým objektom. Objekt krytej plavárne je vybavený športovými a relaxačnými zariadeniami, 50 metrovým plaveckým bazénom, bazénom pre neplavcov, relaxačným bazénom, saunou, soláriom a posilňovňou. Nosnú konštrukciu objektu tvoria dve časti. Nosný systém prvej časti pozostáva z vertikálnych murovaných stien, na ktoré sú vodorovne uložené prefabrikované dutinové panely. Nosný systém druhej časti je tvorený železobetónovými a drevenými stĺpmi na ktorých sú uložené drevené nosníky. Celková farebnosť a vzhľad objektu je riešená pomocou obkladových dosiek prevetrávanej fasády v kombinácii s pásom dekoratívnej mramorovej omietky sokla a presahujúcich koncoch drevených nosníkov
Key words:konštrukcia, penové sklo, drevo, vegetačná strecha, bazén

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited