Mar 29, 2020   2:53 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Suggestion to improve the use of process management in production in the company INGSTEEL, spol. s r. o. - department of production, Trstín
Written by (author): Ing. Veronika Krchňáková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Opponent:Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zlepšenie využívania procesného riadenia v oblasti výroby v spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o. – oddelenie výroby, Trstín
Summary:Cieľom diplomovej práce Návrh na zlepšenie využívania procesného riadenia v oblasti výroby v spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o.- oddelenie výroby, Trstín je teoretické oboznámenie sa s problematikou procesného riadenia, zanalyzovanie súčasného stavu procesného riadenia v spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o. a navrhnutie zlepšenia využívania procesného riadenia oddelenia výroby Trstín. Teoretická časť diplomovej práce čerpá informácie z literatúr uvedených v zozname bibliografických odkazov. Informácie použité v analytickej časti boli získané z rozhovorov s konzultantom spoločnosti a z dokumentov spoločnosti. Výsledky analýzy boli podkladom pri tvorbe návrhov na zlepšenie využívania procesného riadenia v oblasti výroby. Cieľ diplomovej práce bol dosiahnutý využitým metódy analýzy, indukcie, dedukcie, komparácie a rešerše. Súčasťou diplomovej práce sú aj prílohy.
Key words:procesné riadenie, proces, procesný prístup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited