7. 6. 2020  4:12 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava
Autor: Ing. Ivan Kachnič
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Martina Jakábová, PhD.
Oponent:Ing. Marek Kudla
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti Slovnaft a.s., Bratislava. Je rozdelená do štyroch kapitol. Kým v prvej časti práce je podrobne analyzovaná problematika výrobného procesu v teoretickej rovine za pomoci odbornej literatúry v danej oblasti, čo je nevyhnutným krokom pre analýzu jej skutočného stavu v spoločnosti Slovnaft a.s., v druhej časti je reálny stav v spoločnosti popísaný. Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém zlepšenia výrobného procesu v spoločnosti, ktorý tvorí tretiu kapitolu práce. Čiastkovým cieľom práce je navrhnúť projekt, ktorý presne stanovuje všetky kroky, podmienky, riziká a detaily projektu, ktorým sa zlepšuje výrobný proces analyzovanej prevádzky P1 spoločnosti a dosahuje stanovený hlavný cieľ práce. Súhrn prínosov je uvedený v poslednej kapitole a obsahuje zhodnotenie projektu z technickej ako aj ekonomickej stránky.
Klíčová slova:
projekt, spoľahlivosť, efektivita, údržba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně