25. 5. 2020  11:24 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava
Autor:
Ing. Ivan Kachnič
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti Slovnaft a.s., Bratislava. Je rozdelená do štyroch kapitol. Kým v prvej časti práce je podrobne analyzovaná problematika výrobného procesu v teoretickej rovine za pomoci odbornej literatúry v danej oblasti, čo je nevyhnutným krokom pre analýzu jej skutočného stavu v spoločnosti Slovnaft a.s., v druhej časti je reálny stav v spoločnosti popísaný. Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém zlepšenia výrobného procesu v spoločnosti, ktorý tvorí tretiu kapitolu práce. Čiastkovým cieľom práce je navrhnúť projekt, ktorý presne stanovuje všetky kroky, podmienky, riziká a detaily projektu, ktorým sa zlepšuje výrobný proces analyzovanej prevádzky P1 spoločnosti a dosahuje stanovený hlavný cieľ práce. Súhrn prínosov je uvedený v poslednej kapitole a obsahuje zhodnotenie projektu z technickej ako aj ekonomickej stránky.
Kľúčové slová:
projekt, spoľahlivosť, efektivita, údržba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene