Mar 28, 2020   4:30 p.m. Soňa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Detection of fire place by optical line
Written by (author): Ing. Richard Horváth
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. František Miksa, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia miesta požiaru pomocou optického vedenia
Summary:Hlavným cieľom práce bola analýza problémovej detekcie miesta požiaru v budove skladu cementárne a následne aj navrhnúť riešenie detekcie miesta požiaru. V návrhu bolo zaradených viacero metód detekcie požiaru. Po dôkladnej analýze a zvážení všetkých plusov a mínusov jednotlivých detektorov, bol navrhnutý systém detekcie miesta požiaru lineárnym optickým káblom ako najvýhodnejšie riešenie. Z funkčného hľadiska spĺňal tento detektor všetky potrebné parametre na detekciu v danej oblasti. Nakoniec bol tento detektor nainštalovaný do prevádzky, konkrétne do blízkosti dopravného pásu. Diplomovú prácu tvoria štyri kapitoly. Prvá kapitola diplomovej práce sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti detekovania požiaru. Druhá kapitola analyzuje súčasný stav v prevádzke a materiál, ktorý môže spôsobiť požiar. Obsahom tretej kapitoly je návrh riešenia na detekciu miesta požiaru v danej oblasti. Posledná kapitola opisuje čiastočnú implementácia. Popísaná je implementácia detekčného kábla do blízkosti dopravníku.
Key words:optické vlákno, požiarny hlásič, detektor, DTS ESSER

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited