Jun 5, 2020   3:11 p.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Implementation of application in Customer Relationship Management system
Written by (author):
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Dominika Janíková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia aplikácie do Customer Relationship Management systému
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je implementácia aplikácie do MS Dynamics CRM 2011, ktorá bude pracovať s dátami databázy tohto CRM systému. Ďalšími cieľmi je návrh a vytvorenie prostredia pre prácu s programom Microsoft Dynamics CRM 2011 a testovanie implementovanej aplikácie. Práca pozostáva z piatich základných kapitol. V prvej bola spracovaná literárna štúdia systémov pre plánovanie podnikových zdrojov, a taktiež systémov pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Druhá kapitola reprezentuje postup tvorby prostredia pre prácu s MS Dynamics CRM 2011. V tretej kapitole je popísaný postup návrhu a implementácie aplikácie. Štvrtá kapitola obsahuje postup nasadenia aplikácie do CRM systému. V poslednej kapitole je hodnotenie riešenia, jeho možnosti a prípadné vylepšenia. Všetky hlavné a vedľajšie ciele diplomovej práce boli splnené. Výsledkom je vytvorenie automatizácie procesov pre urýchlenie práce s dátami v databáze CRM.
Key words:
ERP, CRM, MS Dynamics CRM 2011, workflow, aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited