Jan 24, 2020   2:14 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Universal client application for virtual laboratories
Written by (author): Bc. Milan Jakubec
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Opponent:Ing. Matej Rábek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzálna klientská aplikácia pre virtuálne laboratóriá
Summary:Cieľom práce bolo vytvoriť univerzálnu klientsku aplikáciu založenú na moderných Web-technológiách, ktorá bude slúžiť ako používateľské rozhranie pre virtuálne laboratórium. Výsledná aplikácia má byť použiteľná tak na desktopových, ako aj mobilných zariadeniach. Vytvorená aplikácia sa skladá z konfiguračnej časti, kde si užívateľ zadá parametre pre prihlásenie na server, hodnoty ktoré na tento server chce poslať, ďalšie parametre sú server, z ktorého sa majú hodnoty prijímať, nastavenie názvu hodnôt, ktoré sa prijímajú a nastavenie pre zobrazovanie výsledných hodnôt v grafe kde si užívateľ vie zvoliť aký typ grafu chce zobrazovať. Pre testovacie účely bol do programovaný Matlab Websocket server vďaka čomu sa dá spúšťať experiment v MATLAB prostredí, ktorý následne spúšťa simunlink kde je experiment vykonaný a následne vracia hodnoty späť do MATLABu a cez websockety prenášaný do našej klientskej aplikácie.
Key words:Echarts.js, Node.js, HTML5, Virtuálne laboratórium, MATLAB, Simunlink, WebSocket, MatlabWebSocket, React.js, JavaScript

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited