Apr 2, 2020   10:42 a.m. Zita
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Senior Art Centrum
Written by (author): Bc. Barbora Kukučková
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Senior Art centrum
Summary:Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať budovu Senior Art centra. Záujmové územie pre spracovanie sa nachádza v katastri mestskej časti Bratislava – Petržalka. Daná lokalita je charakteristická kvalitnou občianskou vybavenosťou, v blízkosti sa nachádza napríklad supermarket alebo kostol. Pozemok je dobre dostupný vďaka hustej dopravnej infraštruktúre. Scenériu dotvárajú vodné a lesné prírodné plochy, ktorými sú jazero Draždiak a Chorvátske rameno.Vzhľadom na plánované dobudovanie električkovej a cyklistickej trasy sa bude potenciál tejto oblasti ešte zvyšovať. Mnou navrhnutý objekt svojím tvarom a umiestnením vychádza z okolitej zástavby a rešpektuje jej urbanistickú štruktúru. Mojou úlohou bolo navrhnúť objekt vhodný pre cieľovú skupinu, ktorou sú seniori. Pri návrhu som sa teda zamerala na niektoré ciele, ako napríklad na skrátenie dochádzkových vzdialenosti. Zvolený kruhový pôdorys predstavuje symbol večnosti života, Slnka a radosti. Z dispozične- prevádzkového riešenia som pre objekt navrhla foyer s exhibičnou a výstavnou funkciou, jedáleň s kapacitou 70 miest, tanečnú sálu, kaviareň a átrium. Prvá časť práce sa týka urbanistického konceptu a architektonického návrhu. V druhej časti som rozpracovala konštrukčné a materiálové riešenie objektu. Návrh je spracovaný na základe platných predpisov a noriem.
Key words:Seniori, umenie, kruh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited