Jan 25, 2020   5:37 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Art Kindergarten
Written by (author): Ing. arch. Silvia Miziová
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art škôlka
Summary:Cieľom záverečnej bakalárskej práce bolo spracovať projekt pre územné konanie v prvej fáze, a projekt pre stavebné povolenie vo fáze druhej. Architektonickému, urbanistickému a koncepčnému riešeniu som sa venovala v časti Architektúra , v Stavebno-architektonickej časti som riešila konštrukčné a materiálové vyhotovenie budovy. Téma projektu bola budova - Art škôlka, ktorú som si vybrala ako jednu z dvoch variant. Stavebný pozemok, ktorý bol zadaný k vyriešeniu sa nachádza v Bratislave, na druhom brehu Dunaja – v Petržalke. Leží na rovinatej zelenej lúke, zo severovýchodu ho lemuje mŕtve rameno Dunaja, čo pokladám za príjemnejšiu hranicu pozemku, keďže vo zvyšnom okolí sa nachádza mohutná zástavba mnohopodlažných panelákov. Tento fakt ma podnietil reagovať a navrhnúť projekt tak, aby zachytával južné slnko a vytváral akýsi komplex budov – areál atraktívny pre detskú dušu menšej mierky zastrešujúci škôlku, umenie, divadlo a kaviareň/reštauráciu pre rodičov. Pavilóny sú architektonicky inšpirované štvorlístkom – symbolizujú prírodné prostredie, hmotovo drobné korešpondujúce štyrmi funkciami- štyrmi listami. Objekty sú napojené na zastávku MHD, existujúce a navrhované pešie a cyklistické ťahy, zahrňujúc jeden navrhovaný ústiaci do premostenia ponad Chorvátske rameno. Súčasťou objektov je podzemné podlažie, v ktorom sa nachádzajú garáže a technické zabezpečenie budovy. Hlavná budova škôlky je navrhovaná pre 40 detí.
Key words:škôlka, umenie , pavilóny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited