May 31, 2020   3:54 p.m. Petronela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Art kindergarten
Written by (author):
Ing. arch. Andrea Koščová
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Art škôlka
Summary:
Predmetom záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať architektonickú štúdiu s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie Art škôlky a následne vypracovať projekt pre stavebné povolenie. Riešený pozemok sa nachádza v najväčšej mestskej časti Bratislavy – Petržalky. V rámci širších vzťahov má riešený pozemok príjemnú lokalitu s dostačujúcim dopravným zabezpečením a v blízkosti slepého Chorvátskeho ramena a jazera Draždiak. Pri navrhovaní objektu som brala do úvahy širšie urbanistické súvislosti, typologické, stavebné, užívateľské a estetické požiadavky na budovu, a to s rešpektovaním Slovenských technických noriem. Mojím zámerom bolo vytvoriť miesto pre bezpečnú prevádzku art škôlky, vytvorenie miesta pre univerzálne využitie a vyžitie, a v neposlednom rade doplnenie urbanizmu danej lokality. Týmto návrhom som sa snažila o vytvorenie jednoduchej modernej architektúry so zdôrazneným na detail , ktorá by poskytovala komfort a splynutie interiéru s exteriérom. Výsledok mojej práce sa nachádza a textovej a grafickej podobe.
Key words:
deti, hry, átrium, priestor, stromy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited