Feb 22, 2020   4:51 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve the production logistics management in the company ZF SACHS Slovakia a.s. Trnava
Written by (author): Ing. Eva Kabátová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Opponent:Ing. Ivana Ščasnovičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia výrobnej logistiky v podniku ZF SACHS Slovakia, a. s., Trnava
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie výrobnej logistiky v priemyselnom podniku. V prvej časti bakalárskej práce som spracovala teoretické základy k danej problematike. Tieto poznatky slúžia ako zdroj poznania k ďalším kapitolám. V úvode druhej časti práce som popísala základný profil podniku a jeho výroby. Hlavnú časť tvorí analýza súčasného stavu logistického riadenia a prepravy materiálu po podniku. V tretej časti práce sa snažím nájsť a navrhnúť vhodné postupy, ktoré by viedli k zlepšeniu logistického riadenia podniku. Následne som v poslednej časti práce zhodnotila tento návrh.
Key words:produkt, materiál, výroba, logistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited