26. 9. 2020  5:02 Edita
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Kongresový hotel
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kongresový hotel
Abstrakt:
Diplomová práca rieši návrh novostavby hotela v areáli Cvernovka v Bratislave. Hotel predstavuje významnú vertikálnu dominantu v danom území a zadanie komplexne rieši tento typologický druh v území so zložitými zastavovacími podmienkami. Kongresový hotel slúži pre ubytovanie hostí a organizovanie konferencií. Hotel má kapacitu 442 lôžok. Konferenčná časť má kapacitu až 1500 hostí. Objekt má 3 podzemné podlažia a 24 nadzemných podlaží. Objekt je nepravidelného pôdorysu, ktorý pozostáva z dvoch hmôt, spodnej horizontálnej plošnej hmoty, na ktorej sa nachádza druhá dynamická vertikálna hmota. Práca rieši okrem architektonickej štúdie hotela aj urbanistickú štúdiu revitalizácie celého areálu Cvernovky.
Klíčová slova:Cvernovka, kongresový hotel, vertikálna dominanta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně