Apr 3, 2020   0:03 a.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Congress hotel
Written by (author): Ing. arch. Alexander Szalay
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc.
Opponent:Ing. arch. Miroslav Michalica
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kongresový hotel
Summary:Diplomová práca rieši návrh novostavby hotela v areáli Cvernovka v Bratislave. Hotel predstavuje významnú vertikálnu dominantu v danom území a zadanie komplexne rieši tento typologický druh v území so zložitými zastavovacími podmienkami. Kongresový hotel slúži pre ubytovanie hostí a organizovanie konferencií. Hotel má kapacitu 442 lôžok. Konferenčná časť má kapacitu až 1500 hostí. Objekt má 3 podzemné podlažia a 24 nadzemných podlaží. Objekt je nepravidelného pôdorysu, ktorý pozostáva z dvoch hmôt, spodnej horizontálnej plošnej hmoty, na ktorej sa nachádza druhá dynamická vertikálna hmota. Práca rieši okrem architektonickej štúdie hotela aj urbanistickú štúdiu revitalizácie celého areálu Cvernovky.
Key words:Cvernovka, kongresový hotel, vertikálna dominanta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited