Feb 18, 2020   7:03 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Calculation exploitation proposal as a tool of expense controlling for ŽOS TRNAVA, a.s. enterprise economization increasing
Written by (author): Ing. Milan Moravanský
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. František Holler
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využitia kalkulácii ako nástroja controllingu nákladov pre zvýšenie hospodárnosti ŽOS TRNAVA, a.s.
Summary:Moja bakalárska práca vysvetľuje dôležitosť controlling nákladov v podnikovej oblasti. V prvej kapitole sa zaoberá teoretickými poznatkami čo to controlling je, aký má súvis s nákladmi a kalkuláciami podniku a tiež i jeho históriou a súčasnosťou. V druhej kapitole analyzuje kalkulácie v podniku ŽOS Trnava, a.s. a podrobnejšie rozoberá podnikovú štruktúru, spôsob kalkulovania, kalkulačný vzorec a 3 kalkulácie, ktoré sa v tomto podniku používajú a ich možný vplyv na výslednú cenu. Tieto kalkulácie sú analyzované v priebehu roka a porovnávajú sa s ročnou kalkuláciou stanovenou na začiatku roka. V tretej kapitole navrhuje riešenie na zdokonalenie prehľadu režijných nákladov spoločnosti. V poslednej štvrtej kapitole zhodnocuje možný prínos po zavedení navrhovaného opatrenia súvisiaceho s kalkulovaním režijných nákladov spoločnosti.
Key words:členenie nákladov, controlling, controlling nákladov, kalkulácie nákladov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited