25. 5. 2020  9:09 Urban
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Návrh opatrení na využitie nových trendov marketingovej komunikácie v PCA Slovakia, s.r.o.
Autor:
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh opatrení na využitie nových trendov marketingovej komunikácie v PCA Slovakia, s.r.o.
Abstrakt:
Marketingová komunikácia je spôsob nadviazania kontaktu medzi podnikom a potenciálnym zákazníkom a je zameraná na zvýšenie zisku z predaja výrobkov. Cieľom bakalárskej práce je určiť možnosti využitia nových trendov v marketingovej komunikácii v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o. a navrhnúť spôsoby ich využitia. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú spracované teoretické vedomosti z oblasti využitia nových trendov marketingovej komunikácie. Druhá časť obsahuje stručný popis podniku a analýzu jeho súčasného stavu. V tretej kapitole sme spracovali návrhy na zlepšenie využívania nových trendov marketingovej komunikácie. Vyhodnotenie navrhovaných riešení je spracované v poslednej časti.
Klíčová slova:
produkt, marketing, marketingová komunikácia, zákazník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně