7. 6. 2020  4:39 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na využitie nových trendov marketingovej komunikácie v PCA Slovakia, s.r.o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na využitie nových trendov marketingovej komunikácie v PCA Slovakia, s.r.o.
Abstrakt:Marketingová komunikácia je spôsob nadviazania kontaktu medzi podnikom a potenciálnym zákazníkom a je zameraná na zvýšenie zisku z predaja výrobkov. Cieľom bakalárskej práce je určiť možnosti využitia nových trendov v marketingovej komunikácii v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o. a navrhnúť spôsoby ich využitia. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú spracované teoretické vedomosti z oblasti využitia nových trendov marketingovej komunikácie. Druhá časť obsahuje stručný popis podniku a analýzu jeho súčasného stavu. V tretej kapitole sme spracovali návrhy na zlepšenie využívania nových trendov marketingovej komunikácie. Vyhodnotenie navrhovaných riešení je spracované v poslednej časti.
Kľúčové slová:
produkt, marketing, marketingová komunikácia, zákazník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene