Feb 18, 2020   9:00 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft recommendations for the development of the use of business angels in financing industrial enterprises
Written by (author): Ing. Vladimír Kolesár
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Rastislav Petráš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrhy odporúčaní na rozvoj využívania podnikateľských anjelov pri financovaní priemyselných podnikov v SR
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť návrhy odporúčaní na rozvoj využívania podnikateľských anjelov v Slovenskej republike. Návrhom ku ktorým sme sa dopracovali predchádzala analýza dát z prostredia slovenského trhu a zahraničných trhov. Prvá časť sa zaoberá teoretickými východiskami potrebnými pre komplexné pochopenie témy. V druhej časti analyzujeme súčasný stav kde využívame empirický výskum na vymedzenie problému. Skúmaním vplyvov signifikantne pôsobiacich na súčasnú situáciu vymedzíme základné bariéry rozvoja. Tretiu kapitolu tvorí súhrn návrhov odporúčaní na rozvoj využívania podnikateľských anjelov. Posledná kapitola zhodnocuje návrhy odporúčaní. Pri písaní bakalárskej práce sme používali odbornú slovenskú a zahraničnú literatúru.
Key words:priemyselné podniky, rizikový kapitál , podnikateľskí anjeli

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited