Apr 5, 2020   5:24 p.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of the Hough Transform for character recognition
Written by (author): Bc. Pavol Sokol
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Houghovej transformácie pre rozpoznávanie znakov
Summary:Cieľom práce je konverzia textových informácii uložených v obraze na textové informácie uložené v textovom formáte s použitím Houghovej transformácie. Prvá časť práce analyzuje Houghovu Transformáciu. V druhej časti sa špecifikujú nástroje použité pri vývoji OCR. V tretej časti sa navrhne OCR algoritmus. V závere sa otestuje vytvorená OCR aplikácia a zhodnotí sa úspešnosť rozpoznávania znakov.
Key words:OCR, algoritmus, C#

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited