Sep 28, 2020   3:18 p.m. Václav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:New Public Spaces for Ružinov
Written by (author):
Department:
Institute of Urban Design and Planning (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nové verejné priestory pre Ružinov
Summary:
Diplomová práca je urbanistickým návrhom rozvojového územia nachádzajúceho sa v okrese Bratislava 2 v Mestskej časti Ružinov v častiach Mlynské Nivy, Pálenisko, Zimný Prístav. Návrh vychádza zo súčasných trendov tvorby "budúceho mesta", rešpektuje a snaží sa dotvoriť charakter lokality. Základnou myšlienkou riešenia je rozmanitosť urbanistickej štruktúry, polyfunkčnosť, flexibilita, sebestačnosť, verejný priestor, koľajová doprava. Navrhnutá časť mesta by mala byť rozmanitá, udržateľná, polyfunkčná, prístupná zmenám, maximálne sebestačná a bohatá na verejné priestory, zeleň, šport, umenie a zábavu. Obyvatelia mesta by mali v krátkej vzdialenosti od svojho bydliska - peši, bicyklom, verejnou dopravou dosiahnuť všetky potrebné inštitúcie. Súčasťou riešeného územia sú národné kultúrne pamiatky, zakomponované do priestoru ako aj historické prvky, ktoré svojím zachovaním a novým využitím povznášajú miesto na "fyzickú pamäť", umocňujú genius loci. Navrhnutá časť by sa mohla stať svojimi funkciami a štruktúrou, rozšírením centra Bratislavy.
Key words:polyfunkčnosť, udržateľnosť, flexibilita, rozmanitosť, koľajová doprava, verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited