Dec 8, 2019   2:16 a.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Process evaluation of claim in the chosen company for the components supply
Written by (author): Ing. Katarína Gieciová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent:doc. Ing. Michal Bachratý, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie procesu reklamácie vo vybranom podniku na dodávku komponentov
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť ako prebieha hodnotenie procesu reklamácie v spoločnosti MTA Slovakia s. r. o. Bánovce nad Bebravou a na základe zistených poznatkov navrhnúť podnety k zlepšeniu. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť je teoretická a druhá praktická. V prvej časti opisujem teoretické poznatky týkajúce sa metód využívaných pri riešení reklamácií. V druhej časti predstavujem spoločnosť MTA Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou, ktorá mi umožnila prakticky aplikovať danú problematiku, analyzujem príčinu vzniknutej reklamácie. V závere je uvedený návrh metodiky hodnotenia procesu reklamácie.
Key words:Komponent , Reklamácia, Proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited