Apr 3, 2020   8:43 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Applications methods of FMEA for improvement quality of manufacturing process in company ELBA a.s. Kremnica
Written by (author): Ing. Radoslav Volna
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia metódy FMEA na zlepšenie kvality výrobných procesov v podniku ELBA, a.s. Kremnica
Summary:Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je identifikácia problému spoločnosti Elba, a.s., analýza procesu výroby ochrannej armatúry, tvorba procesného formulára FMEA pre spoločnosť Elba a jej samotná realizácia analýzy FMEA. V teoretickej časti si priblížime koncepciu ISO a metódu zlepšovania FMEA, jej presný postup pri realizácií a nástroje, ktoré s touto metódou súvisia. Praktická časť je venovaná predstaveniu spoločnosti a následnú identifikáciu problému. Ďalej sa zameria na návrh metodiky riešenia identifikovaného procesu a následne na aplikáciu metodiky. Poslednú časť tvorí vyhodnotenie prínosov.
Key words:ochranná armatúra, rizikové prioritné číslo, Brainstorming, FMEA, procesný formulár FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited