Aug 12, 2020   10:19 p.m. Darina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Visualization of user activity in an interactive application
Written by (author):
Ing. Lukáš Meňhert
Department:
Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vizualizácia aktivity používateľa v interaktívnej aplikácii
Summary:
Je dokázané, že otvorenie a sprístupnenie používateľského modelu vedie ku posilneniu vzdelávacieho zážitku používateľa. Toto ale nemusí platiť vždy. Musí to byť urobené dobre, s primeranou prezentáciou a úrovňou detailu, aby používateľ modelu rozumel. Cieľom nášho projektu je otvoriť používateľský model pomocou vizualizácií všetkým používateľom adaptívneho vzdelávacieho rámca Alef, ktorý sa momentálne používa na Fakulte informatiky a informačných technológii ako pomôcka pri výučbe. Pre rôzne typy používateľov existujú rôzne vizualizácie, ktoré pre nich môžu byť zaujímavé. Náplňou našej práce je vizualizácia používateľského modelu z pohľadu študenta a učiteľa. Cieľom študenta môže byť získanie čo najvyššieho počtu bodov na semestrálnom teste alebo spríjemnenie zážitku pomocou vizualizácií, napríklad podporou pre sebareflexiu. Z pohľadu učiteľa to môže byť identifikácia otázok, ktoré robia študentom najväčšie problémy, na základe čoho môže prispôsobiť preberané témy na nasledujúcej prednáške. Na základe analýzy interakcií v danej doméne navrhujeme vlastné vizualizácie, ktoré obohacujú vzdelávací proces študenta aj učiteľa a následne skúmame ich užitočnosť.
Key words:
D3js, Otvorený model študenta, Vizualizácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited