Feb 18, 2020   8:17 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dynamic processes and their optimization
Written by (author): Bc. Christián Ulehla
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Opponent:Ing. Marek Lóderer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamické procesy a ich optimalizácia
Summary:Cieľom tejto práce je v prvom rade analyzovať problematiku optimalizácie procesov, kategorizovať ju a opísať jednu z metód, metódu dynamického programovania. Na základe výsledkov analýzy ďalej odvodiť postup, ako by bolo možné nájsť riešenie problému nadobúdania aktív. Problém pozostáva z nájdenia optimálneho riešenia vybraného stochastického problému aj pri zmene vstupných údajov. Práca navrhuje riešenie pre vybraný problém pri zmene stochastického problému na deterministický a pri pridaní počtu vstupných údajov pre lepšie vyjadrenie problému použitím metódy dynamického programovania a vybraných optimalizačných praktík pre optimalizáciu času výpočtu. Implementačná časť práce vizualizuje optimálne riešenie problému nadobúdania aktív aj pri zmene počtu vstupných údajov.
Key words:dynamické procesy, optimalizácia, dynamické programovanie, princíp optimality, problém nadobúdania aktív

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited