Jan 29, 2020   0:46 a.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web application for measuring work performance
Written by (author): Bc. Juraj Špindor
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Matišák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webová aplikácia pre meranie pracovnej výkonnosti
Summary:Obsahom bakalárskej práce je vytvorenie webovej aplikácie, slúžiacej na meranie pracovnej výkonnosti zamestnancov. Meranie výkonnosti je založené na vstupných údajoch, ktoré jednotliví používatelia vkladajú do systému, v našom prípade sa jedná o zamestnancov na fakulte. Každý používateľ má prístup do aplikácie pomocou svojho konta a spravuje všetky potrebné údaje o pracovnej činnosti. Vyhodnocovanie pracovnej výkonnosti je dostupné pomocou zobrazenia štatistík používateľov alebo určitých skupín. V práci sme sa venovali analýze problému, teoretickej časti a popisu technológií. Ďalej sme sa venovali návrhu, kde sme si popísali štruktúru samotnej aplikácie, neskôr sme v implementácií popísali opis nášho riešenia a na záver sme sa venovali finálnemu testovaniu, ktoré overuje funkčnosť jednotlivých prvkov webovej aplikácie.
Key words:webová aplikácia, meranie pracovnej výkonnosti, webové technológie, PHP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited