Dec 14, 2019   0:31 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Lukáš Gelinger
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Opponent:Ing. Minh Nguyen Tien, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom riešenia mojej práce bolo vypracovanie grafickej a textovej časti pre výstavbu bytového domu. Textovú časť mojej práce som vypracoval na základe projektovej dokumentácie z ateliérovej tvorby. Moju záverečnú prácu definujú tri hlavné časti. Prvou z nich je Projekt organizácie výstavby pre realizáciu hrubej stavby. Projekt organizácie výstavby je tvorený technickou správou s časovým plánom a situáciou POV. Cieľom POV bolo ponúknuť ekonomické a efektívne riešenie organizácie výstavby. Druhú časť tvorí technologický predpis pre realizáciu podlahy z keramickej dlažby, ktorá bude vyhotovená vo vybraných častiach bytového domu. Cieľom vypracovania technologického predpisu bolo dodržanie správnej technológie počas realizácie procesu. Poslednú časť mojej práce tvorí projektová dokumentácia pre konštrukčné a statické riešenie bytového domu, doplnená technickými správami.
Key words:projekt organizácie výstavby, technologický predpis, bytový dom, keramická dlažba, nášľapná vrstva podlahy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited