Dec 15, 2019   9:36 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential block
Written by (author): Ing. Patrik Čepček
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt organizácie výstavby bytového domu, ako aj technologický predpis pre proces pokládky drevoplastových podláh na loggiách. V projekte organizácie výstavby som sa v prvom rade zameral na vypracovanie účelného zariadenia staveniska počas prác realizovaných na stavbe. Následne som zhotovil časový plán výstavby, v ktorom som riešil plynulý chod prác hrubej stavebnej výroby. Navrhol som potrebný počet pracovníkov a mechanizmov počas výstavby. V technologickom predpise som sa zameral na výber vhodnej technológie pre realizáciu drevoplastových podláh a následne som vypracoval postup jej montáže. Pri každom návrhu som bral ohľad na ochranu životného prostredia, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis, drevoplastová podlaha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited