Dec 11, 2019   11:37 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Bc. Daniela Nguyen Vanová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Opponent:Ing. Minh Nguyen Tien, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je koncept výstavby polyfunkčného bytového domu. Moja bakalárska práca sa rozdeľuje na tri tematické celky. V prvom tematickom celku sa zaoberám zariadením staveniska, kde je to všetko podrobne poukázané v situácii projektu organizácie výstavby. V tomto celku som riešila časový plán pri realizácií hrubej stavby. V ďalšom tematickom celku som sa venovala technologickému predpisu konkrétne predsadenej montáži okien. V tomto celku som popísala ako sa taká montáž realizuje. Vypracovala som detaily okien nadpražia s rôznymi variantami. V poslednom tematickom celku som popísala technickú správu k časti Konštrukcie pozemných stavieb a venovala som sa aj statike, kde som tiež napísala technickú správu a k tomu je priložený výpočet a navrhovanie výstuže schodiska. V prílohách je zahrnutá aj výkresová dokumentácia.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, okná

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited