Dec 13, 2019   1:22 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The apartment house
Written by (author): Ing. Adrien Brian Wolf
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Abstrakt: Prvá časť práce bližšie špecifikuje projektovú organizáciu výstavby hrubých prác na štvorpodlažnom bytovom dome. Súčasťou tohto technologického celku je situácia k projektovej organizácie výstavby (POV), doplnená časovým plánom výstavby a technickou správou. Druhá časť mojej práce je zameraná na konkrétny technologický proces a to na vyhotovenie sadrokartónových podhľadov na 1.NP bytového domu. Pozostáva z technologického predpisu a konštrukčných detailov, ktorých cieľom je dodržanie správnej technológie počas vyhotovenia. Pre vybraný proces, ktorý spracovaný taktiež graficky (poster), je spracovaný kontrolný a časový plán. Projektová dokumentácia, potrebná pre stavebné povolenie je posledným dielom bakalárskej práce. Výkresová časť obsahuje pôdorysy prvého nadzemného podlažia, typického podlažia, rez schodiskom, situačné osadenie, výkres tvaru keramického stropu a výkres výstuže schodiskovej dosky. K výkresom sú priložené príslušné technické správy a výpočty návrhu nosného systému, dimenzovanie výstuže do stropnej dosky.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis, sadrokartónový podhľad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited