Dec 12, 2019   10:33 p.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The apartment house
Written by (author): Ing. Miroslav Varga
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Témou mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť projekt organizácie výstavby bytového domu “Karpatia” v Pezinku na Kupeckého ulici. Ďalej bolo mojou úlohou vypracovať funkčné, architektonické a výtvarné riešenie daného bytového domu, opísať technológiu kladenia vinylovej podlahy. Projekt organizácie výstavby obsahuje zariadenie staveniska, výpočet potreby vody a elektrickej energie. Dôležitou časťou projektu organizácie výstavby je aj časový plán, ktorý obsahuje technologický normál, histogram zapojenia pracovníkov a tiež nasadenie stavebných mechanizmov. V technologickom predpise bolo mojou úlohou analyzovať proces kladenia vinylovej podlahy nalepením k podkladu. Zadanie bakalárskej práce taktiež obsahovalo aj vypracovanie projektovej dokumentácie. Na vypracovanie tejto dokumentácie som použil programy AutoCAD 2014, MS Word a MS Excel. Plagát som vytvoril v programe MS Powerpoint.
Key words:bytový dom, projekt organizácie výstavby, vinylová podlaha, technológia stavieb, časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited