Apr 3, 2020   8:13 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Juraj Štrba
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Laco, PhD.
Opponent:Ing. Michal Turičík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce je popis prípravy a realizácie stavby bytového domu so zameraním sa na zakladanie stavby. Práca je rozdelená do troch častí: technológie stavieb, konštrukcie pozemných stavieb a statiky. Prvá časť pozostáva z projektu organizácie výstavby, ktorý obsahuje technickú správu a situáciu, časového plánu výstavby a technologického predpisu. Technologický predpis podrobne popisuje zakladanie stavby-bielu vaňu. Druhá časť obsahuje situáciu s technickou správou, výkresovú časť a tri detaily konštrukčného celku – bielej vane. Tretia časť zahŕňa technickú správu statiky, výkres tvaru typického podlažia a statický výpočet s výkresom výstuže stropnej dosky.
Key words:biela vaňa, bytový dom, technológia základov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited