Oct 26, 2020   4:47 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Visitor Information Center for Neštich
Written by (author):
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Informačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich
Summary:Táto práca sa zaoberá návrhom objektu informačného strediska pre návštevníkov slovanského hradiska Neštich umiestneného nad obcou Svätý Jur vstupujúceho priateľsky a neinvazívne do okolitých lesných plôch. Cieľom tejto práce je umiestniť a navrhnúť objekt do stavebne nepoškvrnenej prírody tak, aby nenarušoval prírodné cykly a pôsobil ako súčasť prostredia. Návrh tak ako celok so svojou ideou môže slúžiť ako pozitívny príklad pre nejedného architekta zaoberajúceho sa touto problematikou. Okrem svojho hmotového či kompozičného riešenia bolo zámerom navrhnúť objekt, ktorý by svojim funkčným riešením vytváral prostredie na skultúrnenie oblasti a zvýšením cestovného ruchu, vyzdvihnutím významnej časti slovenského územia ako aj slovanskej histórie, ktorej sme boli súčasťou a taktiež ponúknuť priestor pre aktivity voľného času, vzdelávania sa a rozvoja svojej osobnosti rovnako pre obyvateľov ako aj návštevníkov mesta a hradiska. Hradisko Neštich je so svojou dlhou a bohatou históriou vhodné miesto pre vytvorenie kultúrno-vzdelávaco-informačného centra.
Key words:
Neštich, Hradisko, Informačné centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited