Jan 20, 2020   9:56 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:War Museum
Written by (author): Bc. Ádám Orosz
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Peter Bauer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Múzeum vojen
Summary:Základná téma mojej bakalárskej práce je návrh múzea v rámci konverzie bývalého pevnostného systému mesta Komárno v lokalite Predmostie na ľavom brehu rieky Váh, ale zároveň revitalizácia celého ľavého brehu Váhu a vytvorenie rekreačnej oblasti. Návrh múzea sa zameriava na oboznámenie ľudí s krutosťami vojny, aby výstava počas návštevy zanechala v nich veľmi silný dojem, aby prehodnocovali hodnotu mieru vo svete a hodnotu nenásilného života. Prvá kapitola textovej časti práce sa zaoberá problematikou pevnostného systému Komárna, predstavuje príklady pevností a vojenských múzeí zo sveta a ich analýzu pomocou prevádzkovej schémy múzea podľa Neuferta. Druhá kapitola popisuje cieľ bakalárskej práce. Ďalšie kapitoly opisujú konkrétny návrh práce z hľadiska architektúry, statiky, požiarnej bezpečnosti, technického zariadenia budov, dopravy a z konštrukčného hľadiska.
Key words:múzeum, pevnosť, vojna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited