Mar 29, 2020   2:03 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Pension
Written by (author): Ing. Tomáš Petrík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Penzión
Summary:Základné údaje stavby Penzión má jednoduchý pôdorysný tvar obdĺžnika doplnený vystupujúcimi obdĺžníkovými segmentmi, ktoré vhodne narúšajú monotónnosť základného tvaru. Má tri podlažia, je nepodpivničený a zastrešený je sedlovou, symetrickou, odvetranou strechou s nízkym sklonom-20°, doplnenou plochými strechami nad doplnkovými segmentami. I.NP je navrhnuté v tradičnej technológii, s prevažne mokrými stavebnými procesmi. II., III. NP a podkrovie je navrhnuté ako drevostavba z panelových segmentov z krížom lepeného dreva. Tieto panely sú použité aj ako nosné prvky šikmej strešnej roviny tvoriace zároveň debnenie. Krytina je plechová, hladká, so stojatou drážkou. Zakladanie objektu je navrhnuté na plošných základových konštrukciach-základových pásoch. Okná a dvere sú navrhnuté z drevohliníkových prvkov, zasklených izolačným trojsklom. Plasticitu priečelí dotvárajú balkóny a terasy z oceľových nosných prvkov doplnené oceľovými zábradliami z prefabrikovaných prvkov s horizontálnym delením. Členitosť objektu je zvýraznená dreveným fasádnym a kamenným obkladom. Navrhnutých je spolu 13 apartmánov s hygienickými bunkami. Každý apartmán má balkón. Na II.NP je umiestená aj klubovňa a na každom podlaží je ekonomat pre upratovací servis. Podkrovie nie je obytné a budú tam umiestnené technologické systému ústredného vykurovania a ohrievanej pitnej vody.
Key words:Penzión, CLT, drevostavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited